Tag: truong dai hoc thuong mai

Mỹ Vân ms 238 sinh viên Đại Học Thương Mại 1992

721 Views3 Comments

LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH GẶP 1 EM LÀ SINH VIÊN CHUẨN MÀ LẠI LÀ 1 TRƯỜNG CŨNG CÓ TIẾNG NỮA CHỨ mấy hôm nay thời tiết nóng quá chẳng ăn uống được gì nhưng mà cơm có thể bỏ bữa nhưng dis thì không thể quên .để nhiên mình ...